Hirdetések Nagyböjtben 3.

Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért, pedig az igazért is alig hal meg valaki, legfeljebb a jótevőért adja életét az ember. (Róm 5, 1-2. 5-8)

- A középiskolásokból és egyetemistákból álló katolikus Antióchia közösség hétvégéje elmarad most tavasszal.
 - Húsvétra előkészítő lelkigyakorlatunkat Virágvasárnap előtti csütörtök-péntek-szombatra tervezzük - jelen állás szerint.
 - A Magyar Katolikus Püspöki Kar az idei nagyböjtben is meghirdette a tartós élelmiszer-gyűjtést. Az adományokat Húsvétra osztja szét a rászorulók között a Karitász. Templomunkban az élelmiszer-csomagokat a Szentélyben gyűjtjük, vagy a sekrestyébe lehet behozni. Előre is köszönjük!
 - Nagyböjtben csokoládét, édességet gyűjtünk a Batthyány-Strattmann László Vakok Gyermekotthona részére. Adományainkat a templom közepén elhelyezett dobozba tehetjük.
 - Kedden Írország védőszentjére, Szent Patrikra emlékezünk, és ezen a napon van a Győri Könnyező Szűzanya ünnepe is, míg csütörtökön Szent Józsefre, az Úr Jézus nevelőatyjára emlékezünk.

2020.03.17 08:33
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Élő közvetítés

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám