Hirdetések Nagyböjtben 2.

Jézus szeretett elvonulni – mindennap –, hogy elhagyatott helyeken imádkozzon. Megtanította, hogyan keressük az Atyát, aki a csendben szól hozzánk.  (Ferenc pápa)

- Hétfőn este (márc.9-én) ½ 7-kor a felnőttek részére lesz katekézis az iskolában. Mindenkit szeretettel várunk.
  - A középiskolásokból és egyetemistákból álló katolikus Antióchia közösség várja a csatlakozni vágyó fiatalokat március 20-án, pénteken este kezdődő ünnepi hétvégéjükre! Kérdéseitekkel, jelentkezésetekkel keressétek  Árki Vanesszát: (vanessza.arki@gmail.com) 06 30-636-0320. Az idősebbektől szívesen fogadnak imát, süteményt, szállást, valamint az étkeztetéshez tevőleges segítséget. Az ilyen felajánlásokkal Bakos Kristófot (kristof.bakos@rescon.hu, +36 20 5691577) kérjük keresni.
 - Húsvétra előkészítő lelkigyakorlatunkat Virágvasárnap előtti csütörtökön-pénteken-szombaton tartjuk az esti szentmisével kapcsolatban. Örülnénk, ha minél többen tartanák fontosnak maguk számára ezt a lelki felkészítést.
 - Aki az Eucharisztikus Kongresszus rendezvényein részt szeretne venni és az interneten még nem jelentkezett, regisztráltassa magát a sekrestyében, felírva magát a gyűjtőívre. Jelentkezésüket március közepéig tegyék meg!
 - A Magyar Katolikus Püspöki Kar az idei nagyböjtben is meghirdette a tartós élelmiszergyűjtést. Az adományokat Húsvétra osztja szét a rászorulók között a Karitász. Templomunkban az élelmiszercsomagokat a Szentélyben gyűjtjük, vagy a sekrestyébe lehet behozni. Előre is köszönjük!
 - Nagyböjtben csokoládét, édességet gyűjtünk a Batthyány-Strattmann László Vakok Gyermekotthona részére. Adományainkat a templom közepén elhelyezett dobozba tehetjük.

2020.03.05 14:19
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Élő közvetítés

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám