Hirdetések május 7-13.

"Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket" (Jn 15, 9-17)

- Május első vasárnapján őszinte szeretettel köszöntjük a mindig jóságos és minden áldozatra kész édesanyákat, nagymamákat. Kérjük a Jó Istent, áldja és erősítse őket, hogy csodálatos hivatásukat sok örömmel élhessék meg.
- Hétfőn este fél 7-kor ifjúsági katekézis lesz, amely ez alkalommal a keresztény embernek a teremtett világ iránti felelősségéről fog szólni. A téma szakértőiként vendégeink lesznek: Tauber Tamás és Pestovics Ági. A katekézis helyszíne kivételesen a Mindszenty Iskola egyik tanterme lesz. Szeretettel hívjuk azokat a 30 év alatti, még nem házas fiatalokat, akik elmúltak 16 évesek, vagy már voltak bérmálkozók.
- Püspök Atyánk kezdeményezése, hogy a valamikori Áldozócsütörtökön, ami ebben az évben május 10-re esik, délután 5-től 7-ig közös szentségimádásra hívja egyházmegyénk híveit, hogy egy időben imádkozzunk egyházmegyénk gondjaiért, különösen is papi hivatásokért. Ebben a gondban szeretettel szólítjuk meg egyházközségünk lelkiségi csoportjait, tudatosan figyeljenek erre a programra, hogy minél többen legyünk együtt, imádkozva az Oltáriszentség előtt.
- Hangsúlyozottan hirdetjük, hogy Nepomuki Szent Jánost, templomunk védőszentjét egyházközségi búcsún szeretnénk megünnepelni, ezért a napján, május 16-án, szerdán, kiemelt programként a következőket jelezzük: reggel 8-kor német nyelvű szentmise lesz Mindszenty Iskolánk részvételével.
- Este 6 órakor orgonahangverseny lesz a zirci Ciszterci Bazilika főorgonistájának közreműködésével, míg utána 7 órakor ünnepi szentmise lesz védőszentünk tiszteletére, melynek celebránsa Hardy Titusz, a bencés rend középiskoláinak főigazgatója.
- Minthogy hétköznapra esik ez a kedves ünnepünk, nagyon kérjük híveinket, ennek ellenére legyünk együtt különösen a délutáni, esti programokon.
- A Párkapocs Egyesület szeretettel hív mindenkit Lothringer Éva szociális testvér, családterapeuta előadására, melynek címe: „A párkapcsolat fázisai. Milyen szakaszai vannak egy kapcsolatnak, és hogyan befolyásolja az egység-érzetet?” Az előadás május 7-én, hétfőn 19 órakor kezdődik a Mindszenty Iskolában. Részletek a hirdetőtáblákon és a szórólapokon.
- Kedden, május 8-án este 7 órakor a Vivaldi Művészeti Iskola hangversenye lesz templomunkban, szívesen várják az érdeklődőket.
- Szeretnénk lehetőséget adni az ezt igénylő családok számára, hogy a 9-es mise alatt az óvodás és annál kisebb gyerekek a mise egy részét az emeleti hittanteremben töltsék. Ezzel segítenénk a szülők elmélyültebb részvételét a misén. Az érdeklődőknek az első megbeszélés május 13-án a 9-es mise után az emeleti hittanteremben lesz. Aki nem tud eljönni, vagy kérdése van, keresse Heiszer Katit /heiszerkati@gmail.com/.
- Hétfőn Boldog Gizellára, Szent István királyunkra, míg pénteken Boldog Salkaházi Sárára emlékezünk.

(A képen: Golgota a budaörsi Kőhegyen)

2018.05.04 07:07
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám