Hirdetések május 31 - június 6.

A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. (Róm 8, 14-17)

-    Hétfőn este fél 7-kor a felnőttek részére lesz katekézis, továbbra is on-line formában.
-    Siloe Közösségünk kedden este 8 órakor tartja szentségimádását a templomban, ahol közbenjáró ima kérésére is lesz lehetőség. Mindenkit szeretettel várnak.
-    Péntek június hónap elsőpéntekje, amikor az Eucharisztikus Kongresszusra készülve egész napos csendes szentségimádást tartunk. Reggel 8-kor iskolánk gyermekeivel szentmisét mondunk, ezt követően szentségkitétel lesz, majd befejezésül este 7-kor szentségeltétel és szentmise.
Az Úrnapját megelőző szombaton az esti szentmisét megelőző egy órában ugyancsak lesz szentségimádás az Eucharisztikus Kongresszus előkészítőinek felhívására, a Rózsafüzér-társulat vezetésével.
-    Jövő vasárnap lesz Úrnapja, az Oltáriszentség csodálatos ünnepe. A valamikori gazdagon és csodálatosan díszített virágszőnyeges ünneplésünk ebben az esztendőben is elmarad, de egy kisebb útvonalon az úrnapi körmenetet megtartjuk a 9 órakor kezdődő szentmise végén. Az úrnapi négy sátrat helyettesítendő állomások közül az első a Jézus-szíve oltárnál lesz, a második a kerti Szent Vendel szobornál, a harmadik a Mindszenty szobornál, míg a negyedik újra a templomban, a Szűzanya-oltárnál. A körmenet a templomból a főkapun fog kimenni, és a Szent Vendel szobor felé tart, majd a Mindszenty szoborhoz. A templomon kívüli útvonalat katolikus iskolánk gyermekei virágszirmokkal hintik fel. A szentmiséket Úrnapján reggel fél 8-kor, délelőtt 9-kor és 11 órakor tartjuk, az esti 7 órás szentmise gitáros lesz.
-    Azért, hogy a templom belső területeit is megfelelően díszíthessük az ünnepre, kérjük, hogy kerti virágaikból hozzanak Úrnapja előtt a templomba. Előre is köszönjük.
-    A nyári KA-CSA tábor augusztus 17-23 között lesz Balatonszárszón. Jelentkezni Tarsolyné Szilas Andreánál lehet.
-    Kedden Szent Jusztinusz vértanúra, csütörtökön az ugandai vértanúkra, pénteken szent Kvirinuszra, szombaton Szent Bonifác vértanúra emlékezünk.
-    Június 4-én, e hét péntekén emlékezik a Kárpát-medencei magyarság a Trianoni rettenet 101. évfordulójára. Délután fél 5-kor megszólalnak templomunk harangjai, emlékeztetve a trianoni tragédiára és egyúttal felszólítva, hogy imádkozzunk a magyar nemzet egységéért és a keresztény hit védelméért.
-    A szervezők mindenkit szeretettel várnak a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 2021. június 4-én pénteken 16:30-kor a Templom téri Trianon emlékműnél tartandó megemlékezésükre.

(A kép a tavalyi Úrnapján készült.)

2021.05.30 09:55
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám