Hirdetések május 3-9.

Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. (1 Jn 3, 18-24)

-    Májusban a Szűzanyát tisztelő egyházunkkal együtt imádkozzuk  a lorettói litániát minden hétköznap az aktuális szentmise előtt és vasárnap az esti mise előtt 20 perccel. Szeretettel hívjuk kedves híveinket!
-    Hétfőn, május 3-án, este fél 7-kor felnőtt katekézis lesz, továbbra is online formában.
-    Hétfőn Szent Fülöp és Jakab apostolokra, kedden Szent Flórián vértanúra, míg pénteken Boldog Gizellára, Szent István királyunk feleségére emlékezünk.
-    Siloe közösségünk kedden este 8 órától tartja szokásos szentségimádását a templomban, amelyre mindenkit szeretettel várnak.
-    Csütörtökön reggel tiszteletreméltó Mindszenty bíborosunkra emlékezve katolikus iskolánkkal együtt szentmisét tartunk, halálára emlékezve és boldoggá avatásáért imádkozva.
-    Itt szeretnénk jelezni, hogy a héten péntekkel kezdve az esti szentmisék 19 órakor kezdődnek. Erre tudatosan figyeljünk.
-    Péntek elsőpéntek is, amikor az Eucharisztikus Kongresszusra készülve 8 órakor iskolás gyermekeink részvételével lesz szentmise,  majd szentségkitételt követően egész napos csendes szentségimádás kezdődik. Este 18.40-kor lorettói litánia, szentségeltétel, és 7 órakor szentmise zárja a napot.
-    Következő vasárnap, május 9-én, a fél 11-es szentmise német nyelvű lesz.
-    Azok az érettségizett vagy érettségi előtt álló fiatalok, akik papi hivatást éreznek magukban, és a Székesfehérvári Egyházmegyében szeretnének papi szolgálatot teljesíteni, felvételi kérelmükkel minél előbb keressék meg a plébániát.

(Kép: S.D.)

2021.05.03 15:40
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:00
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám