Hirdetések május 18-24.

Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. (Jn 14, 15-21)

-    A vírus-járvány teremtette helyzettel kapcsolatban a püspök atya rendelkezése a következő: jövő héten a hétköznapi 8 órai szentmisére már a hívek is jöhetnek, betartva az eddigi előírásokat - kézbe való áldozással. Gyónási lehetőség: hétfőn a reggeli szentmise után délig. A napközi szentségimádási gyakorlatunkat még a héten megtartjuk. Utána, ahogy a helyzet engedi.
-    Vasárnap a fél 11-es  és az este 7 órai szentmise az interneten követhető, miként a hétköznapi 8 órás szentmisék is.
-    Májusi litániánkat hétköznapokon a délutáni szentségimádás keretében végezzük, 18.45-kor. Természetesen az adott lehetőségnek megfelelően.
-    Csütörtökön, a valamikori Áldozócsütörtökön, délután 5-től 7-ig  a Székesfehérvári Egyházmegyében is jelenlevő gondokért, papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. Ezeket az imaszándékokat tegyük magunkévá, lehetőleg minél többen.
-    Pénteken a lehetetlen kérések szentjére, Szent Ritára, míg szombaton a vértanú győri püspökre, Boldog Apor Vilmosra emlékezünk. Jövő vasárnap már az Úr Jézus Mennybemenetelének ünnepe lesz.

Egyházközségünk bankszámla-száma a CIB Banknál:
11103303-19828983-36000001

A Római Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Caritas Alapítvány: 19180210-1-13,
Karizma Alapítvány: 18681505-1-13

(Mozaikkép a krakkói (Lagiewniki) II. János Pál Centrum felső templomában)

2020.05.16 20:49
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám