Hirdetések május 14-21.

"Aki leszállt, az emelkedett minden ég fölé, hogy betöltse a mindenséget." (Ef 4, 1-13)

- Hétfőn este fél 7-kor a felnőttek részére lesz katekézis az iskolában. Mindenkit szeretettel várunk.

- Kiemelten hirdetjük, hogy Nepomuki Szent János, templomunk védőszentje búcsúnapját az alábbiak szerint ünnepeljük meg:
Reggel 8-kor német nyelvű szentmise lesz Mindszenty Iskolánk részvételével.
Este 6 órakor orgonahangverseny lesz a zirci Ciszterci Bazilika főor-gonistájának közreműködésével, majd este 7 órakor ünnepi szentmisét tartunk védőszentünk tiszteletére, melynek celebránsa Hardy Titusz, a bencés rend középiskoláinak főigazgatója.
Az elmúlt évek búcsús jellegű kerti agapés eseménye most elmarad a hétköznapra való tekintettel, jóllehet egy szűkebb körnek az ünnepi misét követően az iskolában lesz egy közös agapéja, melyre a személyre szóló meghívás megtörtént.
Minthogy hétköznapra esik ez a kedves ünnepünk, nagyon kérjük híveinket, ennek ellenére legyünk együtt - különösen a délutáni, esti programokon.

- Szívesen közöljük, hogy a Kossuth-díjas operaénekes, Kováts Kolos, akit templomunkból is ismerhetünk, a BUDAÖRSI PASSIÓ iránti tiszteletből fakadóan hangversenyt ad pünkösd napján az esti mise előtt, 18 órai kezdet-tel. Vele együtt gondolkodva kapcsolódjunk a szívesen hallgatók közé. (Az ebben az időben szokásos szentségimádás aznap elmarad.)

- Előre jelezzük, hogy pünkösdhétfőn, amely napot Szentatyánk, Ferenc pápa, a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapjává tett ettől az évtől kezdve, püspök atyánk „Egyházmegyei napot” tart, ahogyan már a korábbi években is. Az „Egyházmegyei nap” idén Szé-kesfehérváron lesz, délelőtt 10 órakor kezdődik és délután 4-ig tart, gazdag programokkal. Részletek a hirdetőtáblán. Szívesen vennénk, ha egyházköz-ségünkből többen is bekapcsolódnának.

(Fotó: Kővári László)

2018.05.14 12:58
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám