Hirdetések Krisztus Király ünnepén

Ő szeret minket. Vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. (Jel 1, 5-8)

– A liturgiában hétfőn Szent Cecíliára, kedden Szent I. Kelemen pápára, szerdán a vietnámi szent vértanúkra, míg csütörtökön Alexandriai Szent Katalinra emlékezünk.
A Mindszenty iskola és a Leopold Mozart Zeneiskola idén is megrendezi jótékonysági koncertjét a kárpátaljai testvériskola javára, november 26-án, pénteken az esti mise után a templomban. Jegyek az iskolában és a helyszínen is vásárolhatók 1000, 1500, illetve 2500 Ft-os áron.
– Vasárnap már Advent 1. vasárnapja lesz, erre készülve szombaton este 5 órakor kezdődik a szentmise, majd 6 órakor gyertyagyújtás lesz a téren a testvéregyházakkal közösen, a kialakult szép gyakorlat szerint. Advent szombatjain az esti szentmise 5 órakor fog kezdődni, ahogyan ezt az utóbbi években már megszoktuk, de azért figyeljünk a változásra.
– Előre jelezzük, hogy adventben - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - hétköznaponként reggel 6 órakor roráte szentmisét fogunk tartani. Az első hajnali szentmise november 29-én, hétfőn lesz, részletesebb tudnivalókat jövő vasárnap hirdetünk.
– A Budaörsi Szent Benedek Alapítvány a Szent László Társulattal és a Rákóczi Szövetséggel együtt idén is szervez határon túli magyar gyermekotthonok részére az összetartozást erősítő karácsonyi ajándékgyűjtést. Örömmel fogadunk jó állapotú játékokat, gyermekeknek való könyveket, papír-írószer csomagot, tisztálkodási szereket, tartós élelmiszert, tartós édességet. Ruhákat most nem kérünk. A gyűjtés december 9-ig tart. Előre is köszönjük a testvérek felajánlásait, melyeket vagy a Szent Benedek Iskola portáján, vagy a templomban a gyóntatószék bal oldalán helyezhetnek el. Részletek a plakátokon és honlapunkon.
– Plébániai elsőáldozási felkészítést szándékozunk indítani olyan gyermekek számára, akik iskolai felkészítésen nem tudtak vagy nem tudnak részt venni. Kérjük, hogy igényeiket a sekrestyében vagy a plébánián jelezzék.
– Továbbra is gyűjtünk templomunk világításának korszerűsítésére. Kérjük a testvérek nagylelkű anyagi támogatását, amelyet a főbejárathoz közeli, „a templom javára” feliratú perselyben helyezhetnek el, vagy a plébánia bank-számlájára is utalhatnak, ez esetben a közleményben kérjük feltüntetni az adomány célját. Az eltelt rövid időben már 600 000 Ft jött össze! A költség azon része, melyet a plébániaközösségnek kellene összegyűjtenie, kb. 3,5 millió Ft. Hálásan köszönjük az eddigi felajánlásokat, és előre is köszönjük a továbbiakat a közösség nevében!
– Márió atya terápiája folytatódik, egyelőre öt héten át minden munkanapon sugárkezelést és heti egy kemoterápiát kap. Kéri és hálásan köszöni a testvérek imádságát azért, hogy Isten gyógyító szeretete kísérje az orvosok erőfeszítéseit!

Egyházközségünk bankszámla száma: 11103303-19828983-36000001

(A kép Kecskeméten, a ferences templom előtt készült.)

2021.11.23 15:12

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám