Hirdetések június 29 - július 5.

S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is e legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. (Mt 10, 37-42)

A megyéspüspök úr legújabb rendelkezése értelmében, amely szinkronban van az országos rendelkezésekkel, templomainkban a távolságtartásra figyeljünk, arcot eltakaró maszk a templomban nem kötelező, a gyóntatás a gyóntatószékben lehetséges, a szentmiséken visszatérhetünk az éneklés megszokott rendjéhez, míg a szenteltvíztartók egyelőre üresek maradnak.
-    Június 30-ával, keddi nappal a délutáni szentségimádások szünetelnek. Az elsőpénteki egész napos csendes szentségimádást már júliusban megtartjuk, és a továbbiakban folyamatosan. Ezzel kapcsolatban várjuk a szentségimádásra jelentkezőket.
-    "Jézus Szíve s Máriáé, hajoljatok össze..." mottóval szeretettel hívjuk és várjuk az énekelni szerető testvéreket június utolsó napjára: 30-án kedden este fél 6-ra egy "hangos" szentségimádási órára. A karácsonyi öröméneklés mintájára sok ismert, szép énekünk várja, hogy sorra kerüljön - minthogy a szentmisék időkeretébe nem férnek el.
-    Ezekkel az eseményekkel egyidőben, vagyis június 30-ával templomunkban megszűnik az online közvetítés.
-    Püspök atyánk a járványra való tekintettel az egyházközségi képviselőválasztást egy évvel elhalasztotta, ezzel egyidőben a jelenlegi képviselők mandátumát egy évvel meghosszabbította.
-    Csütörtökön van július 2-a, Sarlós Boldogasszony ünnepe. Ez a nap a Farkasréti úti kápolnánk búcsúnapja: este 6 órakor a kápolnában is mondunk szentmisét.
-    Rendhagyóan jövő vasárnap a fél 11-es szentmise német nyelvű lesz.
-    Hétfőn reggel 8 órakor ünnepi szentmisével emlékezünk Szent Péter és Pál apostolokra. Kedden a római egyház első vértanúinak, csütörtökön Sarlós Boldogasszonynak, pénteken Szent Tamás apostolnak, míg szombaton portugáliai Szent Erzsébetnek lesz az ünnepnapja

2020.06.27 15:04
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám