Hirdetések június 22-28.

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék.

-    Hálásan köszönjük azok közreműködését, segítségét, akik az Úrnap megünneplésében, annak megszervezésében tevékenyen résztvettek. A járványügyi helyzet miatt szolídan ünnepeltünk, de igazán ünnepeltünk.
-    Ismét jelezzük, hogy a Püspöki Kar rendelkezése értelmében a vasárnapi szentmise templomi hallgatása most már kötelező, az idősek és betegek természetesen mentve vannak.
-    A hétköznapi szentmisék hétfőtől csütörtökig reggel 8 órakor, pénteken és szombaton este 7-kor kezdődnek. A reggeli szentmisék előtt félórás csendes szentségimádást tartunk.  A délután 5-től 7-ig tartó csendes szentségimádásunk (vasárnapot kivéve) egyelőre megmarad, azzal a kiegészítéssel, hogy este 18.45- órakor június hónapban elmondjuk a Jézus Szíve litániát.
-    A templomi eseményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a biztonsági előírásokat tartsuk be a továbbiakban is.
-    Hétfőn Morus Szent Tamásra, szerdán Keresztelő Szent János születésére emlékezünk. Ezen a napon a Székesfehérvári Egyházmegyében papszentelés lesz, egy papnak a szentelése. Imádkozzunk a leendő papjainkért és papi hivatásokért. Szombaton Szent László királyunkra emlékezünk.

2020.06.21 13:10
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám