Hirdetések június 14-20.

Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. (Mk 4, 26-34)

-    Hétfőn este fél 7-kor a felnőttek részére lesz katekézis, az idei tanévben utolsó alkalommal, ezúttal is csak online-formában.
-    Hálásan köszönjük mindazoknak, akik az úrnapi eseményünkbe bármilyen formában bekapcsolódtak. Jóllehet, csak szolidabb kivitelben, de mégis megtarthattuk az úrnapi kis-körmenetünket, amely így is nagyon szép volt. Bízunk abban, hogy jövőre nem lesz járvány és a régi szépségében ünnepelhetjük meg Úrnapját.
-    Az iskolaév lassan befejeződik. Hétfőn délután 5 órakor Mindszenty Katolikus Iskolánk ünnepi Te Deuma lesz, míg a Szent Benedek középiskoláé pénteken 12 órakor.
-    Meghívót közvetítünk híveink felé Lukácsy Katalin színművész „Szeressük vissza Magyarországot” című előadására, melyet a PostArt-ban hallhatunk június 15-én, este fél 7-kor. Szívesen ajánljuk kedves híveinknek. Belépési díj 500 Ft, és csak védettségi igazolvánnyal!
-    Kedden Boldog Jolánra, IV. Béla királyunk lányára emlékezünk.
-    Jövő vasárnap a  fél 11-es misében emlékezünk János atya pappá szentelésének 60. évfordulójára, gyémántmise keretében. Foglaljuk imádságunkba!

(Kép: S.D.)

2021.06.11 20:04
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám