Hirdetések június 11-17.

"Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám!”
(Mk 3, 20-35)

- Őszinte lélekkel mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik bármilyen formában közreműködtek abban, hogy úrnapi körmenetünk, ünnepi szentmisénk a csodálatosan megkomponált virágszőnyeggel most is elbűvölte a csak látogatóként érkezőket is, de biztosra vesszük, hogy sajátos örömmel töltötte el azokat, akik az Oltáriszentséget körülvéve tapasztalhatták meg mindazt a szépet és jót, amit kedves híveink ennek az eseménynek kapcsán hitükből is láthatóvá tettek.
- Hétfőn este ½ 7-kor a felnőttek részére lesz katekézis az iskolában. Mindenkit szeretettel várunk.
- Az iskolaév befejezésének közeledtével az ünnepélyes befejezésekről adunk egy kis tájékoztatót. Kedden 10 órakor a bencések vezette szakközépiskolának lesz hálaadó szentmiséje, csütörtökön délután ½ 4-kor katolikus óvodánk hálaadása következik, míg pénteken délután 5 órakor Mindszenty Katolikus Iskolánk ünnepi Te Deuma lesz templomunkban.
- Idei ministránstáborunkat június 24. (vasárnap) és 30. (szombat) között tartjuk. Sok szeretettel várunk ide minden 18 év alatti ministránst. További információk a jelentkezési lapokon a sekrestyében találhatók. Bármilyen, a táborral kapcsolatos kérdéssel Rujp Andrást, a tábor szervezőjét lehet keresni, elérhetősége: 06-20-5608347, rujp.a00@gmail.com. Továbbá szeretnénk megkérni a ministránsok szüleit, de akár más segítőkész személyt is, aki segítségünkre tudna lenni június 24-én a délutáni órákban, illetve 30-án délelőtt a gyerekek helyszínre- és hazafuvarozásában, hogy ezt szintén jelezzék Rujp Andrásnak.
- Hétfőn Szent Barnabás apostolra, szerdán Páduai Szent Antalra, míg pénteken Boldog Jolánra, IV. királyunk lányára emlékezünk.

(Kép: Budaörsi Passió 2018, Sári Ruth fotója)

2018.06.11 10:59
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám