Hirdetések július 19-25.

,,Gyertek ti is, menjünk a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!” (Mk 6, 30-34)

-    A Rózsafüzér Társulat  várja a rendszeresen imádkozni szándékozó híveket. Jelentkezési lapokat a négy mellékoltáron találnak az érdeklődők.
-    Templomunk belső restaurálásával kapcsolatban jelezzük, hogy még az előkészítő tervezések és az engedélyezések sora nem ért véget. Úgy néz ki, hogy július utolsó hetében kezdődhetnek a látható munkák.  
-    Előre jelezzük a „Jegyesek búcsúja” szép eseményét. Augusztus 15-én, vasárnap 10 órakor Ercsiben a Nagyboldogasszony kegytemplom búcsúnapján Spányi Antal püspök atya tart ünnepi szentmisét. A főpásztor és Szeleczky Csaba plébános szeretettel várja az egyházmegye zarándokhelyére a házasságra készülő jegyeseket, akiket püspök atya a szentmise keretében külön áldásban is részesít.
-    Csütörtökön emlékezünk bűnbánó Szent Mária Magdolnára, pénteken Szent Brigittára, Európa társvédőszentjére, míg szombaton Árpád-házi Szent Kingára, IV. Béla királyunk lányára, aki lengyelországi szerzetesrend vezetője is volt. Jövő vasárnap idősebb Szent Jakab apostolnak lenne az ünnepe, de a vasárnap miatt ebben az évben elmarad.

Egyházközségünk bankszámla száma a CIB Banknál:
11103303-19828983-36000001

(Kép: S.D.)

2021.07.18 13:48

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám