Hirdetések január 8-14.

„Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi..." (ApCsel 10, 34-38)

- Hétfőn a felnőttek részére lesz katekézis este fél 7-től a Mindszenty Iskolában. Mindenkit szeretettel várunk.
- Vízkereszt ünnepével kapcsolatos szép gyakorlat, hogy új házakat, lakásokat áldunk meg, ezzel kapcsolatos kéréseknek szívesen teszünk eleget. Ezzel kapcsolatban kérjük, hogy személyesen találkozzunk az esemény pontosítása végett.
- Azok a fiatalok, akik 2018-ban egyházi házasságot kívánnak kötni templomunkban, jelentkezzenek a plébánián legkésőbb január végéig, hogy a mindnyájuk számára fontos és szükséges jegyes-előkészítő találkozókba bekapcsolódhassanak. Akik halljuk ezt a hirdetést, adjuk tovább az érintettek felé.
- A német nyelvű szentmisével kapcsolatban jelezzük, hogy januárban a kitelepítési évforduló határozza meg a szentmise időpontját, vagyis január 21-én fél 11-kor lesz a német mise. Ehhez kapcsolódóan Katolikus Óvodánk előtt lesz a szokásos koszorúzási ünnepség a mise után.
- Elkezdődött az egyházközségünkön belül működő csoportok programjainak összeírása azzal a céllal, hogy egy közös digitális naptár alapján a tervezett programok időpontjáról és az esetleges időpont egybeesésekről tudomást szerezzünk. Ezért kérjük a csoportok vezetőit, hogy juttassák el a csoport pontos nevét, a csoport vezetőjének nevét és e-mail címét plébániai e-mail címünkre: plebaniahivatal@brke.org.
- A Párkapocs Egyesület következő előadása január 13-án 19 órakor lesz a Mindszenty Iskolában, címe: „Szeretni az Egyházat”. Előadók: Oszvald Ferenc és Enikő lesznek. Mindenkit szeretettel várnak.
- Glória kegytárgyboltunk szeretettel várja a vásárlókat, érdeklődőket. Nyitvatartási ideje: hétfő-szerda-péntek 8-14 óráig, kedd-csütörtök 14-17 óráig, és vasárnap 10-12 óráig.

Egyházközségünk bankszámla-száma a CIB-Banknál:
11103303-19828983-36000001

(A képen: a budaörsi kinti nagy betlehem részlete)

2018.01.07 19:42
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám