Hirdetések január 14-20.

Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. (ApCsel 10, 34-38)

-    Hétfőn, január 14-én,  nem lesz katekézis.
-    Azok a fiatalok, akik 2019-ben egyházi házasságot kívánnak kötni templomunkban, jelentkezzenek a plébánián legkésőbb január végéig, hogy a mindnyájuk számára fontos és szükséges jegyes-előkészítő találkozókba bekapcsolódhassanak. Aki hallja ezt a hirdetést, adja tovább az érintettek felé.
-    Ebben az esztendőben esedékessé válik egyházközségünkben a bérmálás. Ezzel kapcsolatban kérjük, hogy akik bérmálkozni szeretnének, azok január folyamán jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánián. Jelentkezhetnek a 8. osztálytól idősebbek, még akkor is, ha nem voltak elsőáldozók, vagy esetleg még keresztelés előtt állnak, mert a bérmálás szentségére való felkészülés sajátos katekumenátusi gyakorlat szerint történik, ami a keresztelésre is előkészít. A bérmálási katekézis kezdetét februárra tervezzük.
-    Jövő vasárnap lesz fél 11-kor a német nyelvű szentmise. A szentmise befejeztével a templomban megemlékező beszédek lesznek, ezt követi a katolikus óvodánk előtti koszorúzás.
-    Kedden emlékezünk Remete Szent Pálra, a Pálos rend névadójára, csütörtökön Remete Szent Antalra, míg pénteken Árpád-házi Szent Margitra.
-    Az idei Ökumenikus Imahét január 20-tól 26-ig lesz. Budaörsön a közös ima-alkalmak hétfőtől péntekig este 6 órakor fognak kezdődni, a táblázatban található helyszíneken. Templomunkban azon a héten hétfőtől péntekig reggel 8 órakor lesz szentmise.

2019.01.14 09:32
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
06:00
07:30
09:00
10:30
17:00
18:00

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám

Élünk újság - 61.szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. december 16.) 61. szám

Élünk újság - 60. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám