Hirdetések december 31- január 6.

Szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt. (Lk 2, 41-52)

-December 31-én hétfőn reggel 8 órakor nem lesz szentmise, mert Szent Szilveszter napja lévén, este 6 órakor tartunk szentmisét, melyben az evangélium után nem lesz prédikáció, hanem a szentmise végén, az áldozás után hangzik el az egyházközségi beszámoló, melyhez kapcsolódik a kihelyezett Oltáriszentség előtt elhangzó hálaadó imádságunk, valamint az ünnepélyes Te Deum.
- Kedden van január 1-je, Szűz Mária istenanyaságának ünnepe. Parancsolt ünnep, ezért a szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek, - az esti mise előtt nem lesz szentségimádás.
- Siloe Közösségünk kedden este 8 órára szeretettel várja a híveket szentségimádásra a templomba, ahol közbenjáró ima kérésére is lesz lehetőség.
- Azok a fiatalok, akik 2019-ben egyházi házasságot kívánnak kötni templomunkban, jelentkezzenek a plébánián legkésőbb január végéig, hogy a mindnyájuk számára fontos és szükséges jegyes-előkészítő találkozókba bekapcsolódhassanak. Akik halljuk ezt a hirdetést, adjuk tovább az érintettek felé.
- Szerdán Nagy Szent Vazulra és Nazianzi Szent Gergelyre emlékezünk, csütörtökön Jézus Szent nevének van az emléknapja, pénteken lesz elsőpéntek, reggel 8-kor az iskola részvételével lesz szentmise, ezt követően egész napos csendes szentségimádás lesz az Eucharisztikus Kongresszusra készülve, majd este 6-kor szentmisével zárul a nap. Jövő vasárnap lesz Vízkereszt, illetve Háromkirályok ünnepe.

2018.12.29 13:59
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám

Élünk újság - 61.szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. december 16.) 61. szám

Élünk újság - 60. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám