Hirdetések december 28 - 2021. január 3.

Ezúton kívánunk Istentől áldott, kegyelmekben gazdag Új Évet egyházközségünk minden tagjának!

-    Hétfőn van Aprószentek ünnepe - ez az ünnep templomunk szentségimádási napja. A reggel 8 órai szentmisét követően ünnepélyesen kihelyezzük az Oltáriszentséget 11 óráig, amit a szentségeltétel követ. Délután 4 órakor a szentségkitételt követően német nyelvű imaóra lesz, majd ezt követően 5 órakor az Oltáriszentség előtt karácsonyi öröméneklésre hívjuk híveinket, kicsiket és nagyokat egyaránt. 6 órakor a szentségeltételt szentmise követi.
-    Hétfőn este nem lesz katekézis.
-    Csütörtökön, december 31-én, Szilveszter napján, a szentmise nem reggel, hanem este 6 órakor lesz. Az evangélium utáni prédikáció elmarad és a szentmise végén megtartjuk az egyházközségi évvégi beszámolót - majd a kihelyezett Oltáriszentség előtt elénekeljük hálaadásunk kifejezéseként az ünnepélyes Te Deumot.
-    Pénteken van január 1-je, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe. Parancsolt ünnep, ezért a szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek. Az esti mise előtt nem lesz szentségimádás.
-    Akik a jövő évben szeretnének egyházi házasságot kötni, legkésőbb január végéig jelentkezzenek a plébánián, hogy a házasságkötést megelőző teendőket megbeszélhessük, illetve a jegyeskurzusban való részvételt előkészítsük.
-    Szívesen ajánljuk híveink figyelmébe egyházközségünk Élünk című újságjának karácsonyi számát, vigyük és olvassuk szívesen!
-    Jövő szombaton az esti szentmise gitáros lesz.

2020.12.23 14:02
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám