Hirdetések december 24 - 30.

Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked! (Lk 1, 39-45)

- Hétfőn, Szenteste délutánja lévén, 15 órakor Katolikus Iskolánk gyermekei adják elő betlehemes játékukat. Szeretettel hívjuk a gyermekeket, szüleikkel, nagyszüleikkel együtt. Éjfélkor lesz az Úr Jézus születését ünneplő szentmisénk - bízunk abban, hogy a hagyományokhoz híven nagyon sokan együtt örülünk Megváltónk születésének.
- Kedden van Szent Karácsony ünnepe, amikor vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék, a 1 11-es szentmise templomi énekkarunk közreműködésével.
- Karácsony másnapján, szerdán Szent István első vértanúra emlékezünk. Szentmisék: 1 8-kor, 1 11-kor és este 6 órakor lesznek. A két ünnepnapon az esti szentmise előtt nem lesz szentségimádás.
- Csütörtökön emlékezünk Szent János apostolra, az este 6 órai szentmisével kapcsolatban tartjuk meg a Szent János-napi bormegáldást. Akik szeretnék, hogy borukat megáldjuk, erre a szentmisére hozzák és helyezzék el az oltár melletti kis asztalra.
- Pénteken van Aprószentek ünnepe, ez a nap templomunkban a szentségimádás napja. Reggel 8 órakor tartunk szentmisét, melynek végén ünnepélyesen kihelyezzük az Oltáriszentséget 11 óráig, amikor szentségeltétel lesz. Délután 4 órakor a szentségkitételt követően német nyelvű imaóra, majd 5 órakor egész egyházközségünk imaórája következik. Ezt befejezve ünnepélyes szentségeltétel, majd 6 órakor szentmisével zárjuk ezt a szép napot.
- Vasárnap, december 30-án,  a Szent Család ünnepe lesz, minden szentmisén ünnepélyesen megáldjuk a jelenlévő családokat.
- A következő esztendőre szóló miseszándékok bejegyzésével kapcsolatban jelezzük, most kapott tájékoztatás szerint, január 1-jével megváltoznak a misék díjai: a csendes mise 1500 Ft, az orgonás mise 3000 Ft lesz.
- Szívesen ajánljuk híveinknek az „Élünk” című újságunk karácsonyi számát, szép és gazdag mondanivalójával. Ugyanitt szíves figyelmükbe ajánljuk az Egyházmegye „SZEM” magazinját, benne a középső két oldalán az Egyházmegye egész esztendőre szóló programjáról tájékozódhatunk.

Ezúton kívánunk Istentől áldott Karácsonyi Ünnepeket
egyházközségünk minden tagjának!

2018.12.24 13:57
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám

Élünk újság - 61.szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. december 16.) 61. szám

Élünk újság - 60. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám