Hirdetések augusztus 31- szeptember 6.

Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes! (Róm 12, 1-2)

-    Szeptember 8-a közeledtével jelezzük, hogy Kőhegyi búcsúnkat szeptember 12-én tartjuk meg, a járványügyi helyzetre tekintettel szolidabb keretek között, csak körmenettel és 10 órakor ünnepi szentmisével. Dobszay Benedek ferences atya lesz a vendégünk Budapestről. Ezt a szép napunkat, nagyon örülnénk, ha a nehézségek ellenére is sokan ünnepelnénk.
-     Szívesen jelezzük, hogy egyházközségünk a KÉSZ Budaörsi Csoportjával és a Budaörsi Polgári Kaszinóval együtt szeretettel hívja az érdeklődőket Szakács Árpád: „A magyar kultúra helyzete ma - és 1918-ban” című előadására szeptember 15-én, kedden 18 órára az Adler Kávéházba (Budapesti út 2.). A jelentkezéseket kérjük a sekrestyében minél előbb leadni, mivel a kávéház befogadóképessége korlátozott, illetve figyelemmel kell lenni a kialakult egészségügyi helyzetre is.
-    Mindszenty Katolikus Iskolánk évkezdő ünnepi Veni Sancte szentmiséje  kedden, szeptember 1-jén reggel 8 órakor lesz, a bencés középiskola Veni Sanctés szentmiséje pedig szerdán, 11 órakor.
-    Csütörtökön Nagy Szent Gergely pápára, míg szombaton Szent Kalkuttai Teréz anyára emlékezünk.
-     Pénteken van elsőpéntek, az Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében egész napos csendes szentségimádást tartunk - a reggel 8-as misével kezdve az esti szentmise kezdetéig, 19.00 óráig. Ennek keretében délután 5-kor énekes imaóra lesz Mészáros Zoltán kántorunk vezetésével, míg 6 órakor a Rózsafüzér-társulat vezeti az imát.
-    Jövő vasárnap a fél 11-es szentmisén adunk hálát plébános atyánk 20 éves budaörsi szolgálatáért.
-    Ugyancsak jövő vasárnap, szeptember hónap első vasárnapján az esti szentmise gitáros lesz, miként az elmúlt évben már gyakorlat volt.

2020.08.30 16:37
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám