Hirdetések augusztus 30-szeptember 5.

Az Isten és az Atya szemében ez az igazi, tiszta vallásosság: meglátogatni nyomorukban az árvákat és az özvegyeket, és tisztának maradni a világtól. (Jak 1, 17-18. 21b-22. 27)

- A liturgiában pénteken Nagy Szent Gergely pápára emlékezünk.

- Folytatódik templomunk részleges belső felújítása, megtörtént a falburkolatok eltávolítása a kiszárításhoz szükséges mértékig. A munkák miatt a hétköznapi szentmisék a következő héten még este 7 órakor kezdődnek. Legyünk megértőek egymás és a helyzet iránt a felújítás során felmerülő kellemetlenségek idején is!

- Mindszenty katolikus iskolánk tanévkezdő Veni sancte szentmiséje szeptember 1-jén, szerdán reggel 8 órakor lesz templomunkban. Mivel a felújítási munkák miatt templomunk befogadóképessége most kisebb, és az iskola diákjainak egy része is a templomkertbe közvetítve követi majd a liturgiát, ezért kérjük, hogy ezen a szentmisén a templomtérbe csak az iskola által meghatározott személyek lépjenek be. Aznap este 7 órakor is lesz a szokott módon plébániaközösségi szentmise.

- Pénteken lesz elsőpéntek, az Eucharisztikus Kongresszusra felkészülésül vállalt egész napos szentségimádásaink utolsó alkalma. Reggel 9 órakor szentségkitétel lesz (szentmise nem), és 11 óráig tart a csendes szentségimádás délelőtti szakasza. 12 órakor a Szent Benedek Középiskola tanévkezdő Veni sancte szentmiséje lesz, majd utána folytatódik a csendes szentségimádás este 6 óráig. Ekkor az újjáalakult Rózsafüzértársulat imaórája lesz a Rózsafüzér-titkok kiosztásával. A napot az este 7 órakor kezdődő szentmisével zárjuk.

- Szombaton tartjuk Kőhegyi kápolnánk búcsúünnepét. Gyülekezés szokott módon reggel 9 órakor a Templom téren, onnan vonulunk körmenetben a Kőhegyre, ahol 10 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amit Brückner Ákos Előd ciszterci atya fog celebrálni, és ő mondja az ünnepi beszédet.

- Ahogy jeleztük, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitó- és zárónapján templomunkban csak csökkentett számú szentmisét fogunk tartani a Kongresszus miséitől eltérő napszakban, azok számára, akik nem tudnak oda eljutni, mert egyébként Egyházunk meghívása most a kivételes alkalomra, a világméretű közös ünnepen való részvételre szól. Ezért jövő vasárnap, szeptember 5-én reggel fél 8-kor és 9 órakor lesz szentmise templomunkban, és előre jelezzük azt is, hogy egy héttel később, szeptember 12-én csak az esti 7-es szentmisét tartjuk meg.

- Szeptemberben a német nyelvű szentmise elmarad, legközelebb október 10-én tartunk német misét.

- Augusztus 29-én, vasárnap zárul a jelentkezési lehetőség a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaira, aki még nem jelentkezett, estig még megteheti! A kongresszus honlapján tájékozódhatunk a programokról, melyek közül a legfőbbek a szep-tember 5-i nyitó szentmise a Hősök terén, a szeptember 11-i Kossuth téri szentmise és gyertyás eucharisztikus körmenet, valamint a szeptember 12-i, Ferenc pápa által celebrált záró szentmise a Hősök terén. A 35 év alatti fiataloknak nagyon ajánljuk a szeptember 10-i „Forráspont” ifjúsági estet a Papp László Budapest Sportarénában!

2021.08.28 10:19
Liturgia - honlap naptár
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám