Hirdetések augusztus 3-9.

Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség? Ruhátlanság, életveszély vagy kard? (Róm 8, 35. 37-39)

-    Újra hirdetjük: hitoktatókat vagy hittanárokat keresünk a megüresedett hitoktatói helyekre. A jelentkezőket a plébánián várjuk. Aki hallja ezt a hirdetést, adja tovább, hogy minél előbb eljusson azokhoz, akiket érdekel, vagy akik segíteni tudnak.
-    Jövő vasárnap, augusztus 9-én, a fél 11-es szentmise német nyelvű lesz.
-    Kedden Vianney Szent Jánosra, a plébánosok védőszentjére, szerdán Havas Boldogasszonyra, csütörtökön Urunk Színeváltozására emlékezünk a reggeli szentmisékkel, míg szombaton Szent Domonkosra, a Domonkos-rend alapítójára emlékezünk.
-    Pénteken van elsőpéntek, amikor egész napos szentségimádást tartunk a jövő évi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Reggel 9-től délután 5-ig csendes szentségimádást végzünk, 5-6 óráig énekes-orgonás imádság lesz kántorunk vezetésével, majd az esti szentmiséig a Rózsafüzér Társulat vezeti az imádságot. Kérjük a híveket, jelentkezzenek a részvételre a szokásos módokon!

(A képen: Szent Domonkos szobra)

2020.08.02 14:21
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám