Hirdetések augusztus 2-8.

Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben! Öltsétek magatokra az új embert, aki az Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. (Ef 4, 17. 20-24)

-    A liturgiában szerdán Vianney Szent Jánosra, a plébánosok védőszentjére emlékezünk. Csütörtökön lesz a római Santa Maria Maggiore Bazilika búcsúnapja, vagyis Havas Boldogasszony ünnepe, míg pénteken Urunk Színeváltozását ünnepeljük az esti szentmisével.
-    Ez a pénteki nap elsőpéntek is, amikor az Eucharisztikus Kongresszusra előkészítő szentségimádásunkat tartjuk. Reggel 9 órakor kihelyezzük az Oltáriszentséget, de ezen a napon kivételesen csak 13 óráig lesz lehetőség csendes szentségimádásra, mivel délután két esküvő is lesz a templomban.
18 órakor a Rózsafűzértársulat szokásos imaórája kinyitott tabernákulum előtt történik, majd ezt követi 19 órakor a szentmise.
-    Jövő vasárnap a ½ 11-es szentmise német nyelvű lesz.
-    Augusztus 9-én, hétfőn megkezdődik templomunk részleges belső felújítása. Ennek első fázisában a hétköznapi szentmisék mindig este 7 órakor fognak kezdődni (hétköznap reggel tehát nem lesznek szentmisék!). A vasárnapi miserend változatlan marad. A kedves testvérek megértését kérjük emiatt, valamint a felújítás során felmerülő egyéb kellemetlenségek miatt is. Előre is köszönjük!
-    Nagyboldogasszony ünnepe előtt Budapesten, a Szent István Bazilikában engesztelő virrasztás lesz hazánkért és a magyarság lelki megújulásáért. Augusztus 14-én, szombaton este 20 órától augusztus 15. vasárnap reggel 5 óráig tart az imádságos virrasztás, melynek ideje alatt éjfélkor szentmisét mutatnak be a mennybe felvett Boldogságos Szűzanya tiszteletére. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.
-    Ismét hirdetjük a „jegyesek búcsúját”. Augusztus 15-én, vasárnap 10 órakor Ercsiben, a Nagyboldogasszony kegytemplom búcsúnapján Spányi Antal püspök atya tart ünnepi szentmisét. A főpásztor és Szeleczky Csaba plébános atya szeretettel várja az egyházmegye zarándokhelyére a jegyeseket, házasságra készülőket, akiket püspök atya a szentmise keretében külön áldásban is részesít. Bővebb információ a hirdetőtáblákon elhelyezett plakátokon olvasható.

(A kép a 2014-es templomfelújításon készült.)

2021.08.02 09:35

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám