Hirdetések augusztus 19-25.

Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra! (Zsid 12, 1-4)

-    Kőhegyi kápolnánk búcsúnapját a szeptember 8-hoz, Szűz Mária születésnapjához közel eső szombaton, szeptember 7-én tartjuk. Már most kérjük: úgy rendezzük programunkat, hogy együtt lehessünk egyházközségünk nagyon kedves és fontos eseményén. Részletesebb tájékoztatást később adunk.
-    Kedden van augusztus 20-a, Szent István királyunk ünnepe, polgárilag is munkaszüneti nap. Szentmisék fél 8-kor, fél 11-kor és este 7 órakor lesznek.

-    Szent István napján fél 10-kor kezdődően a Templom téren városi ünnepség lesz szent királyunkra emlékezve, ahol megáldjuk az új kenyeret is.
-    Hétfőn Szent Bernát hittudósra, szerdán Szent X. Piusz pápára, csütörtökön Szűz Máriára mint királynőre, pénteken Limai Szent Rózára, Dél-Amerika első kanonizált szentjére, míg szombaton Szent Bertalan apostolra emlékezünk.

2019.08.18 10:00
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám

Élünk újság - 61.szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. december 16.) 61. szám