Hirdetések április 30-május 6.

"Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem." (Jn 15, 1-8 )

- Kedden, május 1-jén kezdődik a májusi litániák sorozata. Minden hétköznap a reggeli, illetve az esti szentmisék előtt imádkozzuk, énekeljük a Szűzanya litániáját. Szeretettel hívjuk kedves híveinket.
- Siloe Közösségünk kedden este 8 órára szeretettel várja a híveket szentségimádásra a templomba, ahol közbenjáró ima kérésére is lesz lehetőség.
- Május 5-én, jövő szombaton országos Mindszenty-zarándoklat lesz az Esztergomi Bazilikába, ahol az ünnepi szentmise fél 11-kor kezdődik. Mindenkit szívesen biztatunk a zarándoklatba való bekapcsolódásra.
- Szeretnénk lehetőséget adni az ezt igénylő családok számára, hogy a 9-es mise alatt az óvodás és annál kisebb gyerekek a mise egy részét az emeleti hittanteremben töltsék. Ezzel segítenénk a szülők elmélyültebb részvételét a misén. Az érdeklődőknek az első megbeszélés május 13-án a 9-es mise után az emeleti hittanteremben lesz. Aki nem tud eljönni, vagy kérdése van, keresse Heiszer Katit (elérhetősége: heiszerkati@gmail.com).
- Szívesen közvetítjük a püspök atya kérését, hogy akik papi szolgálatra éreznek hivatást, jelentkezzenek a plébánián keresztül az Egyházmegyei Hivatalhoz június 15-ig. Ezzel kapcsolatos tájékoztatást a plébánián kaphatnak. Csak örülnénk, ha bárkinek segítségére lehetnénk ebben az ügyben.
- Múlt vasárnapi gyűjtésünk a bodajki búcsújáró-hely restaurálására 350 000 Ft lett. Köszönjük!
- Kedden, május 1-jén munkás Szent Józsefre emlékezünk. Szerdán Szent Atanáz egyháztanítóra, csütörtökön Szent Fülöp és Jakab apostolokra.

Pénteken van május hónap első pénteke, reggel 8-kor iskolánk szentmiséje lesz, majd ezt követően a szokásos egész napos csendes szentségimádás az Eucharisztikus Kongresszusért az esti litániáig. Az esti 7 órás szentmisével zárul a nap.

(A képen: a Bibliai Kert részlete Muszynában, Lengyelo.)

2018.04.26 19:02
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám