Hirdetések 2019. jan.7-12.

„Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” (Mt 2, 1-12)

-    Január 7-én hétfőn nem lesz katekézis.
-    Vízkereszt ünnepével kapcsolatos szép gyakorlat, hogy új házakat, lakásokat áldunk meg. Ezzel kapcsolatos kéréseknek szívesen teszünk eleget, de kérjük, hogy személyesen találkozzunk az esemény pontosítása végett.
-    Azok a fiatalok, akik 2019-ben egyházi házasságot kívánnak kötni templomunkban, jelentkezzenek a plébánián legkésőbb január végéig, hogy a mindnyájuk számára fontos és szükséges jegyes-előkészítő találkozókba bekapcsolódhassanak. Akik halljuk ezt a hirdetést, adjuk tovább az érintettek felé.
-    Ebben az esztendőben esedékessé válik egyházközségünkben a bérmálás. Ezzel kapcsolatban kérjük, hogy akik bérmálkozni szeretnének, azok január folyamán jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánián. Jelentkezhetnek a 8. osztálytól idősebbek, még akkor is, ha nem voltak elsőáldozók, vagy esetleg még keresztelés előtt állnak, mert a bérmálás szentségére való felkészülés sajátos katekumenátusi gyakorlat szerint történik, ami a keresztelésre is előkészít. A bérmálási katekézis kezdetét februárra tervezzük.
-    A német nyelvű szentmisével kapcsolatban jelezzük, hogy januárban a kitelepítési évforduló határozza meg ennek a misének az időpontját, vagyis ebben az évben január 20-án fél 11-kor mondjuk a német nyelvű szentmisét. Ehhez kapcsolódóan katolikus óvodánk előtt lesz a szokásos koszorúzási ünnepség a megemlékezéssel együtt, a szentmise után.

Egyházközségünk bankszámla-száma a CIB-banknál:
11103303-19828983-36000001

(Kép: Budaörsi Passió 2018, Chrestels János)

2019.01.05 13:46
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám

Élünk újság - 61.szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. december 16.) 61. szám

Élünk újság - 60. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám