Hirdetések 2018. január 1-7.

Oltalmazd, ó Jézus, azt a családi békét, amely egyedül képes megenyhíteni az élet keserűségeit. (Szent XXIII. János pápa)

- Vasárnap este a szentmiséhez kapcsolódva végezzük év végi hálaadásunkat az Úristen felé. Éppen ezért az esti szentmisében az evangélium után nem lesz prédikáció, mert a szentmise végén, az áldozás után hangzik el az egyházközségi beszámoló, amelyhez kapcsolódik a kihelyezett Oltáriszentség előtt elmondott hálaadó imádságunk, valamint a Te Deum. Erre való tekintettel a szentmise előtti szentségimádás elmarad.
- Hétfőn, január 1-jén Szűz Mária istenanyaságát ünnepeljük. Parancsolt ünnep, ezért a szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek. (Az esti szentmise előtt nem lesz szentségimádás.)
- Siloe Közösségünk kedden este 8 órára szeretettel várja a híveket szentségimádásra a templomba, ahol közbenjáró ima kérésére is lesz lehetőség.
- Azok a fiatalok, akik 2018-ban egyházi házasságot kívánnak kötni templomunkban, jelentkezzenek a plébánián legkésőbb január végéig, hogy a mindnyájuk számára fontos és szükséges jegyes-előkészítő találkozókba bekapcsolódhassanak. Akik hallják ezt a hirdetést, adják tovább az érintettek felé.
- Elkezdődött az Egyházközségünkön belül működő csoportok programjainak összeírása azzal a céllal, hogy egy közös digitális naptár alapján a tervezett programok időpontjáról és az esetleges időpont- egybeesésekről tudomást szerezzünk. Ezért kérjük a csoportok vezetőit, hogy juttassák el első körben a csoport pontos nevét, a csoport vezetőjének nevét és email címét plébániai email címünkre: plebaniahivatal@brke.org.
- Glória kegytárgyboltunk szeretettel várja a vásárlókat, érdeklődőket. Nyitvatartási ideje: hétfő-szerda-péntek 8-14 óráig, kedd-csütörtök 14-17 óráig, és vasárnap 10-12 óráig.
- Kedden Nagy Szent Vazulra és Nazianzi Szent Gergelyre emlékezünk. Szerdán Jézus Szent nevének lesz az ünnepe. Pénteken van elsőpéntek, betegeinket a kialakult rend szerint látogatjuk. Reggel 8 órakor az iskola részvételével lesz szentmise, ezt követően egész napos csendes szentségimádás lesz az Eucharisztikus Kongresszusra készülve, majd este 6 órakor szentségeltétel és szentmise lesz.
- Szombaton, január 6-án van Vízkereszt, illetve Három Királyok ünnepe. Szentmisék fél 8-kor, fél 11-kor és este 6 órakor lesznek. Az esti 6 órát követően Almási László Attila orgonaművész karácsonyhoz kapcsolódó hangversenyét hallgathatjuk. Szívesen ajánljuk érdeklődő híveinknek.

Ezúton kívánunk Istentől áldott, kegyelmekben gazdag Új Évet egyházközségünk minden tagjának!

2017.12.29 15:36
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám