Egy nemes évforduló

20 éves budaörsi tevékenységének évfordulóján köszöntötték hívei Varga János atyát a hálaadó szentmise végén a Nepomuki Szent János plébániatemplomban. Ahogyan János atya a TV2040 által készített interjúban elmondta, nem sejtette, hogy zajlik majd a hálaadás, a köszöntés. Reméljük, jó érzéssel töltötte el, ahogyan ez sikerült.

Több előadó, több felszólaló állt a mikrofonhoz – az elmondott gazdag gondolatokból idézünk néhányat:

Michelberger Mátyás egyházközségi képviselő-testületi elnök segítségül hívta a plébános atyáról 2012-ben megjelent interjúkötetet (Kötődések I. – Várhegyi István tollából) és felidézte, milyen érzésekkel került az atya a millenium évében, 2000-ben Budaörsre.

Nehezebb volt viszont a 20 év összefoglalása, hiszen rengeteg esemény, építkezés, felújítás, közösségi élmény tarkította ezeket az esztendőket, felsorolni is szinte lehetetlen:
- Élünk újság megalapítása (2000)
- Kálvária-kápolna építése és püspök általi megáldása (2002) és szobrok elkészülése (2011)
- Budaörsi Passiójátékok (2003, 2006, 2009, 2012, 2018)
- Kőhegyi-kápolna építése és megáldása (2003) + Szentháromság-szobor és harangszentelés (2004) + Kőkorpusz (2008)
- sekrestyefelújítás (2006)
- Budaörsi Advent rendezvényei (2006-tól)
- Mindszenty József szobra (Zoltán atya végakaratából, de János atya plébánossága idején, 2009)
- templombelső restaurálása
- Kamaraerdei kápolna a Krisztus Légiója Kongregációja fenntartásába adása
- új orgona (2008-2011)
- május 16-i templombúcsú nagyobb szabású rendezése (2008-tól)
- lelkipásztori kisegítők számának növelése
- templom fűtésének átépítése
- az egyházközségi honlap megújításának támogatása, két esetben is
- külső templomfelújítás (2018-2020)
És akkor a táborok, zarándokutak, juniálisok, közösségi rendezvények (pl. a Szerelmi 7próba), Mikulás-vásár, farsangi bálok támogatását nem is említettük!

Lírai hangot ütött meg Siklós Endre testvérünk, aki saját versét mondta el és egy általa menedzselt „emlékkönyvet” nyújtott át János atyának. Ebbe mindenki beleírhatta köszönő, hálaadó sorait a 20 éves szolgálat kapcsán.

A Werner Kórus nevében Tauber Marika idézte föl aggódásukat, hogy az új plébános szereti-e majd a zenét – nem csalódtak, ezt mindannyian tudjuk.

Ha már a zenéről ejtünk szót, külön köszönetünket kell kifejeznünk Kováts Kolos művész úrnak, kántorunknak, Mészáros Zolinak, és énekkarunk jelen levő tagjainak: csodálatos és megható pillanatokat szereztek énekükkel, a kiválasztott gyönyörű zeneművekkel. Nem hiányzott sem az Ave Maria, sem a Magnificat, amiről tudjuk, János atya szívéhez is nagyon közel áll. A mise végén pedig a Boldogasszony Anyánk és a Szózat hangzott fel…

Szép ünnep volt, örülünk, hogy részesei lehettünk! Isten éltesse János atyát még sokáig körünkben – jó egészségben, sok örömben! Isten áldása kísérje továbbra is!

A kapcsolódó képgaléria itt látható!

Az említett tv-riport pedig a városi hírek elején, 9 percben.

2020.09.12 16:19
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám