Dr. Sík Zoltán emléknapja

Felejthetetlen napot tölthettek együtt a budaörsi hívek a szentmisén és az emlékünnepségen, amelyet egykori plébánosuk, dr. Sík Zoltán - Zoli bácsi - tiszteletére rendeztek.

Rózsásné Kubányi Andrea beszámolójából idézünk (minalunk.hu/Budaors):

"A fél 11 órakor kezdődött német nyelvű szentmisét Bécser Róbert ferences atya celebrálta, melyen a templom énekkara énekelt Dauner Mária karnagy vezetésével.

A szentmise után a hívek kimentek a temetőbe, ahol megkoszorúzták Zoli bácsi sírját. Majd visszatérve az egykori iskola épületébe - ahol Zoli bácsi is tanította a hittant - régi képeket láthattunk és visszaemlékezéseket hallhattunk egykori ministránsoktól, hittanosoktól, énekkarosoktól, akik mind nagy szeretettel beszéltek Sík atyáról.

Mindnyájan, akik hosszabb - rövidebb ideig kapcsolatba voltunk Zoli bácsival, részesei lehettünk lelkipásztori működésének, nagy hálával és köszönettel gondoltunk vissza ezekre az évekre. Köszönjük Istennek, hogy nekünk adta őt. Hálát adunk azért, hogy Sík atyának volt ereje kitartani a nehéz időkben, amikor a kitelepítések és a kommunista üldözések megnehezítették az életet. Köszönjük, hogy nyitott volt minden új dologra, és tudását állandóan gyarapította, mindig tanult. "

A szerkesztő megjegyzése: Bár hosszúra sikeredtek a visszaemlékezések, személyes vallomások, de mi, akik pedig ismertük, sok új dolgot, ismeretet szerezhettünk ezekből és Sík atya emberi nagysága még erősebben magasodik előttünk, mint eddig.

Egy kis életrajz:

Budapesten született 1917. március 3-án. Teológiai tanulmányait Bécsben végezte, a papi hivatásra a Pázmáneum növendékeként készült. A papi rend szentségét Bécsben 1940. március 17-én vette fel. Felvidékre, Nagycéténybe helyezték káplánnak, majd Nagymaroson volt hitoktató. Lelkipásztori működésének jelentős részét Budaörsön töltötte: 1944-től káplán, majd 1946-tól plébános. Hittant tanított a lány és a fiú iskolában, a nehéz politikai helyzet ellenére is sok hittanos gyereke volt. Az Úrnapi körmenetek, az elsőáldozások mind jelentős események voltak plébánosi működésének.

Zoli bácsit 1974-ben a budapesti Rózsafüzér Királynéja plébánia vezetésével bízták meg. Egyben ellátta az 1951-ben felrobbantott Regnum Marianum plébániatemplom területén élő hívek lelki gondozását is. Erről az állomáshelyéről került nyugdíjba, de ezután is bekapcsolódott kisegítőként a budapesti Boldog Özséb plébánia életébe (Antal János+ plébános mellé). Az utolsó hónapokat a székesfehérvári Papi Otthonban töltött, ahonnan kórházi kezelésre kényszerült. Itt érte a halál 1997. március 12-én.

Ő az Úr követe és tolmácsa volt köztünk, aki a mai nyelvre fordította le a mi szívünkhöz hozta közelebb Jézus üzenetét. Nyitott volt a megújulásra és ez a készsége élete végéig elkísérte. Azon munkálkodott, hogy hívei tudatos, igazi felnőtt keresztényekké váljanak. Ehhez igen fontosnak tartotta az imán kívül a rendszeres hitbeli tanulást is. Családos közösségeket hozott létre, ezzel a templomi közösséget építve. Megérezte, hogy igazi közösséget csak a személyes kapcsolatok révén lehet teremteni. Barátilag szólította meg a körülötte lévőket, így sikerült családias légkört kialakítania.

Igen jó barátságban volt a gyerekekkel, nagyon szerette őket. Valósággal megfiatalodott, kivirult közöttünk a hittanórákon, gyerekmiséken.

2017.05.16 12:45
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
06:00
07:30
09:00
10:30
17:00
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám