Az összetartozás harangjai

Zúgtak a harangok Kárpát-medence-szerte, így Budaörsön is, június 4-én 16 óra 30 perckor a trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulóján. Este pedig őrtűz gyúlt a templomkertben.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége felhívásban fordult felekezettől függetlenül minden magyar keresztény egyházközséghez és gyülekezethez, hogy június 4-én, 16 óra 30 perckor harangozással és imával emlékezzenek a trianoni békediktátum évfordulójára. Ennek a hagyományteremtő kezdeményezésnek köszönhetően idén is megszólaltak az összetartozás harangjai Kárpát-medence-szerte. Minden magyarlakta régióból jelezték csatlakozási szándékukat a közösségek, így Erdélyből, Partiumból, Kárpátaljáról, Délvidékről, Őrvidékről és Horvátországból is egyaránt. A KÉSZ helyi csoportjai-  együttműködve a plébánosokkal és a lelkészekkel, volt, ahol  az önkormányzatokkal is -  méltó megemlékezéseket tartottak országszerte.

Este 8 órakor pedig a budaörsi  katolikus templom kertjében, a Mindszenty szobor mellett gyűltek össze az emlékezők, hogy őrtűz mellett beszélgessenek és énekeljék gyönyörű népdalainkat, régi énekeinket - Szabó István lantművész vezetésével. E meleg, szép nyári estén a Budaörsi Székelykör tagjai is velünk voltak.

A képgalériát Novák Györgynek köszönhetjük.

2021.06.09 08:48
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám