A lépcsőházban lefelé menet…

60 évvel ezelőtt, Győrben szentelték pappá Varga János plébános atyát, 1961. június 18-án. Szeretettel köszöntjük gyémántmiséje alkalmából!

János atya életének állomásai röviden felsorolva:
1955 - 1961: papképzés a győri szemináriumban
1961: Szentelés
1961- 1967: Szent Kamillus templom, Győr, káplán
1967 - 1970:  Szőny, káplán
1970 - 1979: Szent György templom, Sopron, káplán
1979 - 1981: Városplébánia, Sopron, káplán
1981 -1986: Szent Domonkos templom, Sopron, templomigazgató
1986 - 2000: Tatabánya, Alsógalla
2000 –től Budaörs, plébános

Hivatalosan megjelenítve:
Varga János kanonok, érd. főesperes

Szentelés: Győr, 1961.06.18.
Született Kapuvár, 1937. március 17. A győri egyházmegye szolgálatában 1961-1993. Káplán Győr–Nádorváros 1961-1967, Szőny 1967-1970, Sopron–Szent György 1970-1979, Sopron–Városplébánia 1979-1981. Templomigazgató Sopron–Domonkos 1981-1986. Plébános Tatabánya–Alsógalla 1986-2000. Inkardinálva a székesfehérvári egyházmegyébe 1993. Plébános Budaörs 2000-től.
Tiszteletbeli esperes 1985-1991. Tiszteletbeli győri kanonok 1991-1997. Esperes 1991-1993. Tanácsadó plébános Győr 1992-1993, Székesfehérvár 1994-2004. Szentszéki bíró 1997-2018. Főesperes 1997-2004. Kanonok 1997. Apostoli protonotárius (kolumnáris kanonokként) 2009.

És ahogyan János atya mesélt a kezdetekről:
-    „A középiskolát Győrben végezte. Ingázóként élte a diákok hétköznapjait?
Naponta ingáztam Kapuvár és Győr között. Reggel nyolctól kettőig tartott a tanítás. Az első két tanévben hajnali fél hatkor indultam el otthonról. Később aztán valamivel javult a helyzetem. Az utolsó két esztendőben már a háromnegyed hetes gyorssal jártam, ami fél nyolc és háromnegyed nyolc között érkezett meg a győri pályaudvarra. Onnan egészen az iskoláig futottam. Az állomás akkor is ott állt, ahol most. Nem lett volna messze az iskola, de a háború miatt nem lehetett csak úgy átsétálni a központba, mint most. Úgy fogalmaznék, hogy sok mindenhez közel volt akkor is a vasútállomás, és mégis nagyon távol. A bombatámadások miatt a felszakított talpfák, méteres vasgerendák és a rengeteg betontörmelék komoly akadályt jelentett az iskola elérésében. Győrt, az ipari várost, az amerikaiak bombázták le, és sajnos alapos munkát végeztek.

-    Hogyan teltek az ünnepeik?
Gyermekkoromat nehéz megidéznem, sok színes, szép esemény adódott az életemben. Testvéröcsémmel ministráltunk az ünnepeken a kapuvári Barátok Templomában, amit az 1940-es években építettek. Kedves hely ez számomra családi vonatkozása miatt is, hiszen annak idején édesapám segédkezett az építésénél. Emlékezetesek maradtak a kapuvári Nagytemplom húsvéti körmenetei és az Úrnapi körmenet. Persze nem olyan nagyszabású az Úrnapi körmenet ott, mint Budaörsön, ahol virágszőnyeget is készítenek a hívek. Az évközi vasárnapokat hívő keresztényként a templomban szenteltük meg. Ez a családban természetes volt. Édesapám ellátta a teheneket és a lovakat, amikor még voltak, és utána mentünk a nagymisére.

Mi, gyerekek,  mindig a szüleink körül ültünk, így nem volt kérdés, hogy hol a helyünk. A vasárnapok nekünk, gyerekeknek, az ebéd miatt is kiemelkedő napoknak számítottak: ilyenkor húsleves került az asztalra. Vasárnaponként nem volt esti mise, délutánonként még litániát mondtak, amin az asszonyok és a gyerekek vettek részt, utána belefért a napba a pihenés és a rokonlátogatás is. Kapuváron a Nagytemplomtól két kilométerre laktunk, az összesen négy kilométer oda-vissza, sőt a litánián való részvétellel együtt nyolc kilométert jelentett gyalog. Szép idők voltak azok, de amikor megépült a Barátok Temploma tőlünk ötszáz méterre, már csak oda jártunk.

-    A középiskolás évei alatt fogalmazódott meg Önben, hogy a papi hivatást választja?
Nem, egy kicsit korábban. 1951-ben, nyolcadikos koromban már jelentkeztem kispapnak. Fel is vettek a győri papneveldébe, az érettségi-előkészítő kisszemináriumba. Felvettek ugyan, de nem kezdhettem meg a tanulmányaimat. Nyolcadikos voltam, amikor az iskolaigazgató megkérdezte, hogy hol akarok továbbtanulni. Megmondtam neki őszintén, hogy kispap szeretnék lenni. Ő tiltakozott, hallani sem akart arról, hogy nem jelentkezem normális iskolába. Felajánlotta a győri Révait és a soproni Széchenyit, mivel ezek azonos távolságra voltak. Érdeklődtem más iskolák felől is. Azt mondták, hogy van még a textilipari technikum. Azt sem tudtam, hogy mit tanítanak ott, a kenderen kívül mást nem ismertem, mégis rávágtam, hogy akkor írják be azt.

Mosolyogtam magamban: még hogy textilipari technikust akarnak faragni belőlem! Júniusban megkaptam az értesítést, hogy felvettek a győri papneveldébe. Jeleztem is az általános iskolában, hogy mondják vissza a textilipari jelentkezésemet, ugyanis felvettek kisszemináriumba. Már készülődtem, amikor augusztusban jött a püspök úrtól egy leirat, amelyben arról értesített, hogy a kispapnevelde megszűnt.  Az akkor tanáraim a hír hallatán azt mondták: nincs olyan nagy baj, hiszen a textilipari iskolába még nem küldtem el a lemondásomat… Négy év múlva annak rendje és módja szerint leérettségiztem és megszereztem a technikusi oklevelet. Ennek alapján kineveztek Kőszegre, de sosem dolgoztam ott, mert az érettségi után jelentkeztem teológiára és felvettek. Írtam egy levelet Kőszegre, hogy nem áll módomban elfogadni a felkínált állást, mert továbbtanulok. Ezzel ért véget a textilipari karrierem…

- Tizenévesen nem fordult meg a fejében, hogy családot alapít, és nem az egyházat választja családjaként?
Van egy emlékem, amit máig őrzök. Amikor közeledett az érettségi, akadt egy szemrevaló leány, a Kőműves Teca. Pár napig elgondolkodtam rajta, hogy kit válasszak. A leányt vagy Isten szolgálatát? A ballagási bankettre indulva, a lépcsőházban lefelé menet is ezen töprengtem, és mire leértem a földszintre, már tudtam a választ és ki is mondtam: Jancsi, neked papnak kell lenned! Szóltam a többieknek, hogy menjenek nélkülem a bankettre, én nem tartok velük. Szegény Teca, nem tudom, hogy mi lehet vele, de a döntésem nem ellene szólt, hanem Isten mellett.”

(Részletek Várhegyi István: Kötődések I. c. interjúkötetéből)


Így kezdődött. Isten éltesse körünkben, János atya, még sokáig!
 

2021.06.11 19:43
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám