A karantén gyümölcse – Off-Line

Plébános atya egy „jóízű” levelet kapott, amelynek minden sorával egyetértünk és szerzője engedélyével most közreadjuk.

Véget ért az élő közvetítés a Templomból. A járvány elcsendesedett, újra összegyűlhetünk a szentmisére, közös imádságra, éneklésre.

A kamerát leemelik az állványról, Plébános atya arca tűnik még fel egész közelről egy pillanatra, majd kimerevedik a kép: az utolsó közvetítés utolsó képkockája a mennyezeti freskót mutatja, alatta a felirat: „Ezt cselekedjétek emlékezetemre!”
Ez az utolsó üzenete ennek a különös, sokszor lelket, türelmet és találékonyságot próbára tevő időszaknak. Krisztus üzenete, mely minden korban, minden körülmények közt kötelez és szólít.

És ezt az üzenetet közvetítette folyamatosan, éjjel-nappal a technika segítségével fáradhatatlanul János és Márió atya; Zoli kántor, aki helyettünk is énekelt és a mise végi vagy a napközben „elcsípett” gyakorlásoknak kis koncertjeivel vidámított; Virág, aki rendületlen szorgalommal tartotta rendben a Templom általunk is látható és láthatatlan területeit.

Különös élmény volt a bezártság idején külön és mégis együtt lenni a szentmiséken, szentségimádáson, litánián.
Megvárni este, amíg minden fény kialszik, a Templom lassan sötétbe borul és csak az örökmécs fénye jelzi, hogy Valaki mégis „ott pihen a templom csendes mélyén…”

Felejthetetlen kegyelmi ajándék volt a Húsvéti szertartásokon való részvétel! Látni, amint Plébános atya a templomajtóban állva, az Oltáriszentséget magasra emelve megáldja a várost.

Később már el-eljártunk a napközbeni szentségimádásra, hogy a mi Urunk fizikai jelenlétében felfrissüljünk, erőt gyűjtsünk.

Hiszem és remélem: sokan vagyunk, akik az elmúlt időszak alatt is sok lelki ajándékkal gazdagodtunk. El- és kiszakadva a megszokott menetrendből, új megoldásokkal találkozva, testben és lélekben egyaránt megújulva, megerősödve folytathatjuk életünket.

Ehhez adjon erőt az Atya irgalmas szeretete, a Szentlélek kiáradó kegyelme és a Mi Urunk Jézus Krisztus örök jelenléte!

Írta: az utolsó „jelenlegi néző”

2020.07.06 13:04
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám