Egyházközség < >

Hirdetések szeptember 21-27.

Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van!  (Iz 55, 6-9)

Szűz Mária példaképünk és közbenjárónk

Mi is lehetünk közbenjárók másokért, nemcsak a szentek - mondta Dobszay Benedek ferences szerzetes szentbeszédében kőhegyi kápolnánk búcsúnapján.

Hirdetések szeptember 14-20.

Aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? (Sir 27, 30 - 28, 7)

Egy nemes évforduló

20 éves budaörsi tevékenységének évfordulóján köszöntötték hívei Varga János atyát a hálaadó szentmise végén a Nepomuki Szent János plébániatemplomban. Ahogyan János atya a TV2040 által készített interjúban elmondta, nem sejtette, hogy zajlik majd a hálaadás, a köszöntés. Reméljük, jó érzéssel töltötte el, ahogyan ez sikerült.

Hirdetések augusztus 7-13.

A szeretet nem tesz rosszat felebarátjának, mert a törvény teljessége a szeretet. (Róm 13, 8-10)

Hirdetések augusztus 31- szeptember 6.

Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes! (Róm 12, 1-2)

1. oldal < >

Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám