Programajánló < >

Erdély rejtett csodái és a Csíksomlyói Búcsú

Hatnapos zarándoklatot szervez az erdélyi magyarok szent ünnepére 2019. jún.6-11. között Kozma László. Programismertetőjét adjuk közre!

Az ikonok világa: ima és keresztény élet

A KÉSZ budakeszi csoportja 15 éves jubileumát ünnepli március 26-án 18.00 órakor.  Makláry Ákos parókus, a KÉSZ elnöke tart előadást a Szent László Közösségi házban, amelyre mindenkit szeretettel várnak.

Egyházközség < >

Hirdetések március 11-17.

Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. (Róm 10, 8-13)

Hirdetések március 4-10.

A fák gyümölcse szerint becsülik meg a kertet, az embert szavai alapján ítélik meg. (Sir 27, 5-8)

Kitekintő < >

Szegedi találkozó

A Magyar Kolping Szövetség Szegeden rendezte meg 2019. évi országos találkozóját. Dr. Kiss-Rigó László püspök atya vendégei voltunk, közel kétszázan.

Járjunk együtt!

Tudnivalók a csíksomlyói pápalátogatásról: Március 1-31. között a pontifex.ro honlapon kell bejelentkezniük mindazoknak, akik részt szeretnének venni Ferenc pápa június elsejei csíksomlyói miséjén!

Lelki kincsestár < >

Az emberi szenvedés keresztény értelméről 3.

Jézus Krisztusban a szeretet legyőzte a szenvedést. „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen”

Az emberi szenvedés keresztény értelméről 2.

A fizikai és az erkölcsi szenvedés, a szenvedés a Szentírásban, a szenvedés és a rossz, a személyes és kollektív szenvedés - részletek II. János Pál pápa Salvifici Doloris (A szenvedés értelméről) kezdetű apostoli leveléből.

Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 61.szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. december 16.) 61. szám

Élünk újság - 60. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság - 59. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám