Programajánló

Keresztényként a társadalomban

Makláry Ákos görögkatolikus pap, a KÉSZ elnöke, előadást tart a PostART-on 2020. szeptember 29-én 18.00 órai kezdettel.

Makkosmáriai búcsú szeptember 27-én

A szenvedélyek rabságából szabadulók zarándoklata. Spányi Antal megyéspüspök mutatja be a Budakeszi-Makkosmária Angyalok Királynéja templom kertjében a búcsúi szentmisét 11.30 órai kezdettel, melyre szeretettel várnak mindenkit egyházmegyénkből.

Egyházközség

Hirdetések szeptember 21-27.

Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van!  (Iz 55, 6-9)

Szűz Mária példaképünk és közbenjárónk

Mi is lehetünk közbenjárók másokért, nemcsak a szentek - mondta Dobszay Benedek ferences szerzetes szentbeszédében kőhegyi kápolnánk búcsúnapján.

Kitekintő

A Kőhegy különösen fontos számunkra

A Kőhegy takarítását, a graffitik eltávolítását Csányi Anna és Vágóné Némethy Adrien tanárnők vezetésével végzik majd a mindszentys diákok és a Budaörsi Nők szeptember 25-én. Esőnap egy hét múlva.

Befejeződött a tatai nagytemplom felújítása

Veres András püspök úr áldotta meg a külsőleg felújított Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplomot Tatán. A munkálatok közel másfél évig tartottak.

Lelki kincsestár

Máté apostolról

Euszébiosz, a történetíró püspök (265 k.-339.) közöl egy fontos tényt: Máté, mielőtt a pogány országokba ment volna, Palesztinában héberül hirdette az evangéliumot. Távozása előtt anyanyelvén írásba foglalta, és hátrahagyta a zsidó-keresztények számára.

Húsz év gyümölcsöző bőségében…

Varga János atyának szeretettel írta és elmondta Siklós Endre a jubileumi szentmisén 2020. szeptember 6-án.

Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám