Szent László kiállítások Lengyelországban

Szent László tiszteletéről szóló szabadtéri kiállítás nyílt a krakkói Szent Mária Magdolna téren, majd beltéri változata Lengyelország egyik legrégebbi zarándokhelyén, a közép-lengyelországi Swiety Krzyzben (Szent Kereszt) is.

Ünnepségek sorozata keretében nyílt meg a Szent László kiállítás Krakkóban a Pro Patria Egyesület rendezésében. A felemelő eseményeknek a Fekete Madonna zarándokvonat utasai is - több mint 800-an - tanúi voltak 2017. június 29-én.

Néhány mozzanat:

- Marek Kuchcinski, a szejm (lengyel parlament) elnöke beszédében „igazságos királynak, Krisztus lovagjának” nevezte Szent Lászlót.
Kövér László elnök úr beszédében így értékelte szent királyunkat: „államépítő, nemzetoltalmazó és kereszténységet erősítő teljesítménye a 21. században is követendő, örök eszmény marad mindannyiunk számára”.

- Soltész Miklós államtitkár utalt a két ország történelmének közös szereplőire. A Szent László-évben a Lengyelországban született király példáját emelte ki: Szent László szerette hazáját, befogadta azokat, akik kopogtattak, de határozottan lépett fel azokkal szemben, akik ellenséges szándékkal érkeztek. Nagy szükség van ma az Árpád-házi királyok példájára, akik Magyarországot védték és megtartották a kereszténységben.

- Tamás József, a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke, a zarándokvonat lelki vezetője ismertette, hogy a zarándoklatra ezúttal magukkal hozták a gyulafehérvári Szent László-ereklyét, amely az idei út fontos szimbóluma.

- Veres András püspök úr homíliájában ez is elhangzott:

"Szent László ünneplésére jöttünk ma össze itt, a nemes lengyel nép e lelki és történelmi központjában, a waweli székesegyházban. A lengyel és a magyar nép történelme olyan mértékben összeforrt, hogy bizonyos korszakokban nem is tudjuk megérteni egyiket a másik ismerete nélkül. Szent László kora egészen biztosan ezen korszakok közé tartozik...

Prohászka Ottokár püspök korszakalkotónak látta a szentéletű király működését: „a magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté”! Az ő rendelkezései és törvényei evangéliumi forrásokból táplálkoztak, így lassan-lassan a krisztusi értékrend a nép mindennapi gondolkodásának és cselekvésének részévé vált. ...

Szent Ágoston óta azt is tudjuk, hogy „gratia non tollit, sed supponit et perficit naturam”: a természetfeletti kegyelem a természetre épít. Vagyis az életszentségnek van valami természetes alapja. Ilyenek lehetnek egy személy karakterjegyei, a szülői nevelés vagy egy meghatározó példakép. De még akár egy magasztos életcél, egy nagy feladat is lehet, amely kihívásként motiválja az egyént....

Szent László bátor hadvezérként hősiesen védte országa függetlenségét, így lett a nyugat védelmezője is. Egyszerre kellett küzdenie a keleti és a nyugati hódítók ellen. Egyes források szerint Szent László akkora tekintélynek örvendett Európában, hogy a német választófejedelmek felkérték a császári korona elfogadására is. De ő hazáját akarta szolgálni minden erejével....

E történelmi és megszentelt helyen Szent Lászlóra emlékezve kérjük mennyei közbenjárását Istennél országainkért és Európáért! „Régi nagy királyunk, dicsőséges Szent László, / Kérünk, légy Istennél értünk közbenjáró!” Ámen!"

A szentmisét követően megkoszorúzták Szent Hedvig és Báthory István lengyel király, erdélyi és litván fejedelem sírját a waweli székesegyházban, majd Kövér László megnyitotta a Pro Patria Egyesület által rendezett, Szent László tiszteletéről szóló kiállítást a Szent Mária Magdolna téren.

2017.07.06 06:26
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...