Ferenc pápa megújította a II. János Pál-intézetet

A Summa familiae cura kezdetű motu proprióval a Szentatya megalapította a II. János Pál Pápai Teológiai Intézetet a házasság és a család kérdéseinek vizsgálatára.

Szeptember 19-én hozták nyilvánosságra a döntést, melynek értelmében pasztorális, missziós és tudományos szinten egyaránt bővül az intézet tevékenységi köre, annak érdekében, hogy „napjaink családjainak valóságát a maga teljességében láthassuk, öröm- és árnyoldalaival együtt”.

Ferenc pápa megemlékezik arról, hogy az intézetet II. János Pál pápa alapította, akit az 1980-as püspöki szinódus után nagy aggodalommal töltött el a családok helyzete. Az intézet a Pápai Lateráni Egyetemen kapott helyet, és az évek folyamán valamennyi kontinensre kiterjedt a tevékenysége.

Az elmúlt években az Egyház kiemelt fontosságot tulajdonított a házasság és a család kérdéseinek, amint azt a 2014-es és 2015-ös szinódus is tükrözte. Ferenc pápa hangsúlyozza: Napjaink antropológiai és kulturális változásai miatt analitikus és sokoldalú megközelítésre van szükség.
Tudatosan és szenvedéllyel kell értelmeznünk a hit bölcsességét egy olyan közegben, amelyben a társadalmi struktúrák sokkal kevésbé támogatják az egyéneket az érzelmek és a család terén, mint a múltban. A szeretet bölcsességével és bölcs realizmussal kell tekintenünk napjaink családjainak valóságára, hogy „a maga teljességében láthassuk azt, öröm- és árnyoldalaival együtt”.

Az új intézmény, mely továbbra is a lateráni egyetem keretein belül működik majd, tudományos szempontból vizsgálja a házasság és a család kérdéseit, hogy az egyetemes Egyház jobban betölthesse küldetését.

Forrás: Zenit.org

Mit jelent a motu proprio?
(lat. 'saját kezdeményezésből'): a pápa saját kezdeményezésére (nem valakinek a kérvénye alapján) kiadott törvény. „Saját kezdeményezésből” megjegyzéssel közigazgatási intézkedés is kiadható. E.P.

2017.09.23 14:30
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám