Hirdetések okt.2-8.

"Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból!" (Fil 2, 1-11) Október a Szűzanya hónapja, a rózsafűzérimádság minden szentmise előtt fél órával kezdődik.

- A mostani héttel kezdődően, hétköznapokon közösen imádkozzuk a rózsafüzért a reggeli és az esti szentmisék előtt, tehát ½ 8-tól, illetve ½ 6-tól a szentségimádás keretében.

- A mai vasárnappal az esti szentmisék 6 órakor kezdődnek.

- A 2020-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve egyházközségünkben, a következő 3 évben minden elsőpénteken egész napos csendes szentségimádást tartunk. Ez azt jelenti, hogy a tanítási időben a reggel 8 órai iskolamise után az Oltáriszentséget kihelyezzük az esti szentmiséig csendes szentségimádásra. A közbeeső időben a különböző lelkiségi csoportok beosztásaik szerint kapcsolódnak a szentségimádásba, míg híveinket kérjük, hogy lehetőségeik szerint vegyenek részt ezen minél gyakrabban.
- Zarándoklatokat hirdetünk:
- A fatimai jelenések 100. évfordulója alkalmából Katolikus Egyházunk országos zarándoklatot szervez október 13-14-re a Soroksári Fatimai Szűzanya tiszteletére emelt templomban. Részletek a hirdetőtáblán.
- Nagymarosi őszi ifjúsági találkozó lesz a hagyományoknak megfelelően, október 7-én. Részletek a szórólapokon.
- A következő hétfőn nem lesz katekézis.
- A plébániai óvodai hitoktatást hétfőn megkezdjük, mégpedig a Szent Márton házban délután ¼ 5-kor, - a folytatás reményében.
- Jövő vasárnap a ½ 11-es szentmise német nyelvű lesz.
- Hétfőn a Szent Őrzőangyalokra, míg szerdán Assisi Szent Ferencre emlékezünk, szombaton pedig Rózsafüzér Királynőjét ünnepeljük. Péntek október hónap elsőpénteke lesz, reggel 8-kor az iskola szentmiséje lesz, és este 6-kor is lesz szentmise. Betegeinket a kialakult rend szerint látogatjuk.

2017.10.01 10:15
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám