Hirdetések július 3-9.

Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek... Hétfőn este 6 órakor a a Farkasréti úti kápolnában (Starentanz) szentmise Sarlós Boldogasszony tiszteletére. Országos gyűjtés a közel-keleti keresztények megsegítésére.

- Ismételten szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Visnyei László kispapunk pappá szentelésén együtt imádkoztak, együtt ünnepeltek velünk Székesfehérváron, majd pedig másnap, vasárnap az ünnepi újmisén együtt örültek velünk. Mikor mindezért köszönetet mondunk, kérjük kedves híveinket, hogy ne szűnjenek meg imádkozni papi hivatásokért, hisz az Úr szőlőjében nagyon szükség van rájuk.
- Hétfőn este 6 órakor a Farkasréti úti kápolnában mondjuk a Sarlós Boldogasszonyról szóló szentmisét, mégpedig azért, mert július 2-a vasárnapra esik, és nem akarjuk ezt a napot kifelejteni.
- Templomunk Siloe-közössége kedden este 8 órától szeretettel vár minden hívőt a templomba szentségimádásra, ahol közbenjáró ima kérésére is lesz lehetőség.
- Országos pénzadomány-gyűjtést hirdet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére. Adományainkat (ha készpénz) az erre a célra létrehozott bankszámlára fizethetjük be bármelyik CIB-bankfiókban, illetve felajánlásunkat teljesíthetjük elektronikus úton, átutalással is. A bankszámla tulajdonosa és száma: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 11100104-18181490-14000003. A gyűjtés a tervek szerint augusztus végéig tart. Előre is köszönünk minden adományt!
- Hétfőn Szent Tamás apostolra emlékezünk a reggeli szentmisével, kedden Portugáliai Szent Erzsébetre, Árpádházi gyökerei miatt, csütörtökön a vértanú Goretti Szent Máriára emlékezünk. Pénteken van elsőpéntek, de csak este lesz szentmise, mert az iskolai szünet megkezdődött. Betegeinket a kialakult rend szerint látogatjuk.

2017.07.03 07:00
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...